مرور رده

مد و پوشاک

رنگ در لباس مردانه

کاوش در معانی روانشناختی رنگ آبی سرمه ای در مد مردان. رنگ سرمه‌ای از کجا سرچشمه گرفته و مردم چگونه تحت تأثیر این رنگ قرار می گیرند؟ "آبی تنها رنگی است که…